CUINA I RESTAURACIÓ

Àrea Hostaleria i Turisme

Cuina i Restauració
Demana més informació

Matrícula oberta

CONTACTE

Àrea Hostaleria i Turisme

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

CFGM Cuina i Gastronomia Escola Montserrat Banner

EXPERTS EN EL SECTOR GASTRONÒMIC I SALES MANAGEMENT

 • Aula Taller-Cuina
  • Projecte «Viu Campos Estela» Aprenentatge transversal i vivencial del sector.
  • Digital Leaders, programa específic d’innovació en l’hostaleria.
  • Gastronomia portàtil (càterings i serveis.
  • Setmana Gourmet vinculada a centres educatius.
  • Experience Campos Estela (rols laborals-pràctiques).
 • Restaurant-escola – Pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades en diferents espais:
  • Aula de tast.
  • Bar-Restaurant Aula (rols educatius-laborals).
  • Serveis reals.
 • Seminaris, Visites i Concursos – A fires i congressos del sector gastronòmic. Participació en propostes culinàries i concursos.
 • Eina de Comunicació – Cicles formatius amb matriu de llengua estrangera (anglès, francès i alemany). El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40%  del total) amb el mètode AICLE, s’aplicarà una segona llengua estrangera (alemany i/o francès). L’aprenentatge d’idiomes estrangers es fomenta amb el programa Erasmus+.
 • Job Experience #Itleaderproject – Capacitat de generar, dissenyar, crear, projectar i comercialitzar qualsevol proposta de mercat vinculada amb els projectes transversals que proposa el centre amb l’ús de les tecnologies.
 • Projecte Internacional Erasmus+ – Participació en el projecte Erasmus+ (beca amb fons europeus) per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, finalització, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei.

Acreditació

Tècnic/a en cuina i gastronomia (Reial decret 1396/2007 de 29/10/2007).

CFGM Cuina i Gastronomia Escola Montserrat

Accés als cicles de CFGS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir

 • A batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

 • Cuiner o cuinera.
 • Cambrer o cambrera.
 • Bàrman.
 • Ajudant o ajudanta de cuina.
 • Cap de partida.
 • Empleat o empleada: economat, celler d’un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei d’àpats, etc.
 • Secretari/a de serveis sanitaris.

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 16.00 h (els dies de pràctiques)
De 9.00 a 14.30 h (els dies de comuns)
FP DUAL

Durada dels estudis

Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CFGM Cuina i Gastronomia Escola Montserrat

Continguts

1r CURS

 • Ofertes gastronòmiques
 • Preelaboració i conservació d’aliments
 • Tècniques culinàries
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • Anglès tècnic
 • FOL

2n CURS

 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Productes culinaris.
 • Postres en la restauració.
 • EIE.
 • Coaching empresarial & #Itleaderproject Montserrat.
 • Alemany-Francès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació centres de treball (pràctiques).

Value added

 • Alt grau de continuïtat laboral amb el projecte ESCOLA-EMPRESA.
 • Processos de reciclatge i reorientació laboral.
 • Potenciar la inserció laboral amb la doble titulació (2×3).
 • Formació d’empleats vinculats al procés educatiu.
 • Impartició de certificacions professionals que cobreixin la demanda de les empreses vinculades.
 • Borsa de treball internacional.
 • Itineraris formatius transversals i vinculants.
 • Tutories personalitzades.

Empreses col·laboradores

 • On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball i FP Dual.
 • Acords i convenis amb empreses del sector, creant una Xarxa Dual Empreses, on destaquem a l’empresa Campos Estela, com a cofundadora.

Preus FP GM Cuina i Restauració

Descarregat fitxa

Cuina i Restauració

FITXA