DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

Àrea Sanitat

Demana més informació

Matrícula oberta

CONTACTE

Àrea Sanitat

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

EXPERTS EN COACHING EMPRESARIAL I LIDERATGE TECNOLÒGIC

 • Aula tècnica – Àmpliament dotada per a l´elaboració, gestió i codificació de tot tipus de dades, arxius i informació. Plataforma pròpia de gestió de dades, procés de documentació interna i recursos per pràctiques reals amb casos verídics totalment anònims segons LOPD.
 • Projecte Internacional Erasmus+ – Participació en el projecte Erasmus+ (beca amb fons europeus) per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius.
 • Job Experience #Itleaderproject – Capacitat de generar, extreure, classificar i codificar dades reals per crear i actualitzar les possibles bases de dades del centre dins del projecte de creació de programari propi per documentació i administració sanitària.
 • Metodologia Docent – La metodologia docent que se segueix combina les sessions expositives amb estratègies que fomenten la participació de l’alumne amb sessions de discussió, anàlisi de documentació referent, tallers de simulació pel desenvolupament de competències transversals i treball de laboratori amb eines informàtiques. Com a complement a l’activitat presencial, es compta amb un entorn virtual educatiu que facilita el treball i l’aprenentatge de l’alumne als diferents criteris d’avaluació.
 • DEA – Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació.
 • Projecte Setmana de la Salut – Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari.
 • Seminaris i Visites – Amb professionals de l’àmbit de la documentació i administració sanitària centrat en conèixer i dominar la CIM-10-MC/SCP i visites orientades a conèixer el funcionament de CAPs, HOSPITALS, CLÍNIQUES,…

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extreure i registrar dades, codificar-les i validar la informació, de manera que es garanteixi el compliment de la normativa. També  es pretén  intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Acreditació

Tècnic/a superior en documentació i administració sanitàries (RD 768/2014, de 12 de setembre).

Accés als cicles de CFGS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir títol de batxillerat.
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat

 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat.
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic superior en documentació sanitària.
 • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària (CIM-9 i CIM-10).
 • Responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques.
 • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari.
 • Responsable tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària.
 • Responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.
 • Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics.
 • Responsable d’administració d’unitats, departament o centres sanitaris.
 • Assistent d’equips d’investigació biomèdica.
 • Secretari/a de serveis sanitaris.

Horari

1r curs 
De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h

2n curs
De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics
2000 h

Continguts

1r CURS

 • Gestió de pacients
 • Terminologia clínica i patologia
 • Extracció de diagnòstics i procediments
 • Arxius i documentació sanitaris
 • Sistemes d’informació i classificació sanitaris
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • FCT* En clíniques privades, CAP i àmbit hospitalari
 • Formació i orientació laboral

2n CURS

 • Codificació sanitària
 • Atenció psicosocial al pacient/usuari
 • Validació i explotació de dades
 • Gestió administrativa sanitària
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès
 • Projecte de documentació i administració sanitària
 • FCT* En clíniques privades, CAP i àmbit hospitalari
 • Estratègies TIC i eHealth – #Itleaderproject Montserrat

* Les pràctiques es poden iniciar al segon trimestre de primer curs. Possibilitat d’exempcions en funció de l’experiència laboral

Escola Xarxa-Empresa 3.0

 • Orientació professional, tant per a la inserció al mercat laboral com per donar continuïtat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovació).
 • Tutories personalitzades.
 • Acord amb FEFAC.

Empreses col·laboradores

Els nostres alumnes hi poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT) en múltiples hospitals, centres d’Atenció Primària i empreses sanitàries de tota Catalunya mitjançant convenis propis de col·laboració.

Preus FP GS Documentació Sanitària

PROGRAMES I PARTNERS EDUCATIUS

UN GRAN EQUIP DE PROFESSIONALS DEL SECTOR AL TEU COSTAT

Víctor Armenta
Víctor Armenta
Cap de Gestió de Registres Assistencials i Sistemes d’Informació de la Fundació Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet.

Màster Universitari en Gestió Sanitària per la Universitat Internacional de Catalunya i Màster Universitari en Gestió de la Informació i el Coneixement a l’àmbit sanitari per la Universitat de Gimbernat de Barcelona.

Més de 15 anys d’experiència en Documentació sanitària, sistemes d’informació sanitaris, sistemes de gestió clínica avançats i transformació digital a l’àmbit de la salut.

Toni Narbona
Toni Narbona
Llicenciat en Infermeria i Fisioteràpia. Ha estat President del «Consejo General de Colegios de Fisioterapia», Degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i Director de l’escola Universitària de Fisioteràpia de Salt.

A més de 38 anys com a Docent en Universitats com la UAB, UIC, Rovira i Virgili, Universitat de Girona i l’Escola GImbernat.

Josep Celades
Josep Celades
Filòleg i Documentalista per formació i Administratiu /Tècnic en Doc i Administració Sanitària per qüestions laborals, amb més de 30 anys d’experiència en Sanitat, en la Fundació Hospital Esperit Sant, en les Unitats de Documentació i Sistemes d’Informació i en la Unitat de Recerca – Biblioteca. Especialitat en search and retrieval information i en gestors bibliogràfics.
Ángel Gallardo
Ángel Gallardo
Responsable d’Admissió i programació quirúrgica amb 20 anys d’experiència, participant en el disseny/gestió/desenvolupament de programes informàtics assistencials i no assistencials en un centre Hospitalari del SISCAT.

Expert docent i tutor amb 18 anys d’experiència en formació ocupacional.

Daniel Blanco
Daniel Blanco
Diego Peregrina
Diego Peregrina
Codificador i tècnic en documentació sanitària amb més de 6 anys d’experiència. Actualment forma part de l’Hospital General de Granollers a durant més d’un any on codifica i explota dades. Anteriorment ha treballat a la sanitat privada com a codificador a l’Hospital QuironSalud Barcelona i com a responsable de documentació clínica a l’Hospital HM Delfos. També té experiència en indicador de benchmarking clínic per haver treballat en una empresa privada per a hospitals espanyols, portuguesos i sud-americans.
Ana Arasanz
Ana Arasanz
Biòloga i Tècnica Superior en Documentació sanitària.

Actualment treballa en el departament de codificació clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge. També ha treballat codificant per a múltiples centres de tot el territori espanyol mitjançant empreses que ofereixen serveis d’ajuda a la codificació.

Experta en codificació amb la CIM-10-MC/SCP.

Ana Àlvarez
Ana Àlvarez
Jurista, formadora i consultora, els seus àmbits d’expertesa són l’impuls de nous models de negoci, estratègia i comercialització, innovació social, relacions i projectes internacionals.

Emprenedora i empresària impulsora de la cooperativa Calidoscoop, un dels referents a Catalunya en dinamització local de l’emprenedoria, l’economia social i el cooperativisme.

Iris González
Iris González
Professora d’anglès i filòloga dinàmica amb 10 anys d’experiència en el sector de l’ensenyament de diferents idiomes.

Mestra d’Educació Infantil i graduada en Llengües Estrangeres amb formació complementària en països nòrdics i desenvolupament professional al Regne Unit.

Descarregat fitxa

documentació sanitària

FITXA