MARKETING I PUBLICITAT

CFGS Marketing i Publicitat
Demana m茅s informaci贸

MATR脥CULA OBERTA

M脡S INFORMACI脫

脌rea Administraci贸 i Empreses

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

 • Formaci贸 professionalitzadora basada en un concepte adaptat a l’entorn laboral i actualitzat en tot moment amb professorat expert en el sector, que a m茅s les seves compet猫ncies docents, estan en l’exercici diari de la professi贸.
 • Tutoritzaci贸 personalitzada i seguiment individual de la progressi贸 dels alumnes durant la seva formaci贸.
 • Pr脿ctiques en empreses l铆ders del sector.
 • Possibilitat de Modalitat Dual
 • Entorn educatiu adaptat a les necessitats formatives del cicle (aules dotades de les eines tecnol貌giques, pantalles interactives, sistema de formaci贸 on-line, software adaptat i equip inform脿tic).
 • Borsa de treball actualitzada i connectada amb empreses del sector.
 • Aula T猫cnica, 脿mpliament dotada amb equips professionals per l鈥檈laboraci贸 i disseny d鈥檈ines de comunicaci贸 i treball espec铆fic de projectes relacionats amb el m脿rqueting i聽la comercialitzaci贸 de productes.
 • Job Experience #Itleaderproject, capacitat de generar, dissenyar, crear, projectar i comercialitzar qualsevol proposta de mercat vinculada amb els projectes transversals que proposa el centre amb l鈥櫭簊 de les tecnologies.
 • Jornada de FP de Rub铆, activitats espec铆fiques realitzades al centre per dinamitzar els estudis i聽l’oferta educativa de la Fundaci贸 al Sal贸 de l鈥橢nsenyament.
 • Seminaris i Visites聽a fires, congressos, empreses i 脿mbit universitari per con猫ixer de primera m脿 els canvis constants del m脿rqueting comercial.
 • Tallers聽de Creaci贸 i edici贸 de v铆deo comercial, Disseny Gr脿fic – Photoshop, T猫cnica de vendes, Creaci贸 p脿gines Web.

Objectius

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les pol铆tiques de marketing basades en estudis comercials i per promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicaci贸 adequats. Tamb茅 es treballa l’elaboraci贸 dels materials publicitaris i promocionals necessaris.

Acreditaci贸

T猫cnic superior en M脿rqueting i publicitat (RD 1571/2011).

Acc茅s als cicles de CFGS

Tenen acc茅s directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits seg眉ents:

 • Tenir t铆tol de batxillerat.
 • Tenir un t铆tol de t猫cnic/a especialista (FP2), t猫cnic superior (Cicle Superior) o t猫cnic (Cicle Mitj脿).
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d鈥檕rientaci贸 universit脿ria (COU).
 • Haver superat el curs espec铆fic per a l鈥檃cc茅s als Cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Haver superat la prova d鈥檃cc茅s als Cicles formatius de grau superior.
 • Tenir qualsevol titulaci贸 universit脿ria o una d鈥檈quivalent.
 • Haver superat la prova d鈥檃cc茅s la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’acc茅s. Per presentar-s’hi cal tenir 19 anys complerts o b茅 complir-los durant l’any natural en qu猫 es realitza la prova.

Continu茂tat

 • Amb aquests estudis s’obt茅 el t铆tol de t猫cnic superior o t猫cnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Les persones que s’han graduat en un CFGS poden obtenir la convalidaci贸 de cr猫dits universitaris ECTS.

Sortides professionals

 • Assistent del cap de producte.
 • T猫cnic de m脿rqueting.
 • T猫cnic en publicitat.
 • T猫cnic en relacions p煤bliques.
 • Organitzador o organitzadora d’esdeveniments de m脿rqueting i comunicaci贸.
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controlador d’emissi贸 en mitjans de comunicaci贸.
 • T猫cnic en estudis de mercat i opini贸 p煤blica.
 • T猫cnic en treballs de camp.
 • Inspector o inspectora d’enquestadors.
 • Agent d’enquestes i censos.
 • Codificador de dades per a investigacions de mercats.
 • Responsable de promocions punt de venda.
 • Especialista en implantaci贸 d’espais comercials.

Horari

1r聽curs聽
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

2n聽curs
DUAL

dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

NO聽DUAL
tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

Durada dels estudis

2 cursos acad猫mics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formaci贸 en DUAL

DUAL:
1.340 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (per铆ode de vacances escolars)
874 h formaci贸 DUAL al centre de treball

NO聽DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

Continguts

1r CURS

 • Atenci贸 al Client, Consumidor i Usuari
 • Gesti贸 Econ貌mica i Financera de l’Empresa
 • Investigaci贸 Comercial
 • M脿rqueting Digital
 • Pol铆tiques de M脿rqueting
 • Angl猫s
 • Formaci贸 i Orientaci贸 Laboral
 • Tallers

2n CURS

 • Disseny i Elaboraci贸 de Material de Comunicaci贸
 • Treball de Camp en la Investigaci贸 Comercial
 • Relacions P煤bliques i Organitzaci贸 d’Esdeveniments de M脿rqueting
 • Angl猫s t猫cnic
 • Llan莽ament de Productes i Serveis
 • Mitjans i Suports de Comunicaci贸
 • Projecte de M脿rqueting i Publicitat
 • Formaci贸 en Centres de Treball
 • Tallers

Escola Xarxa-Empresa 3.0

 • Orientaci贸 professional, tant per a la inserci贸 al mercat laboral com per donar continu茂tat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovaci贸).
 • Orientaci贸 sobre les beques del Ministeri d鈥橢ducaci贸, Cultura i Esport per a ensenyaments postobligatoris no universitaris.
 • Tutories personalitzades.

Empreses col路laboradores

On聽el聽nostre聽alumnat聽pot聽realitzar聽el聽cr猫dit聽de聽Formaci贸聽en聽Centres聽de聽Treball聽(FCT).

Per la castanyada, tu ets la mascareta

Master Class Joan Sibina

Taller M脿rqueting Blanquerna

We are Colors

Preus FP GS M脿rqueting i Publicitat

PROGRAMES I PARTNERS EDUCATIUS

Descarrega’t la fitxa

marketing i publicitat

FITXA