MÀRQUETING I PUBLICITAT

Àrea Administració i Empreses

Demana més informació

Matrícula oberta

CONTACTE

Àrea Administració i Empreses

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

EXPERTS EN COACHING EMPRESARIAL I LIDERATGE TECNOLÒGIC

 • Aula Tècnica – Àmpliament dotada amb equips professionals per l’elaboració i disseny d’eines de comunicació i treball específic de projectes relacionats amb el màrqueting i la comercialització de productes.
 • Job Experience #Itleaderproject – Capacitat de generar, dissenyar, crear, projectar i comercialitzar qualsevol proposta de mercat vinculada amb els projectes transversals que proposa el centre amb l’ús de les tecnologies.
 • Projecte Internacional Erasmus+ – Participació en el projecte Erasmus+ (beca amb fons europeus) per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius.
 • Jornada de FP de Rubí – Activitats específiques realitzades al centre per dinamitzar els estudis i l’oferta educativa de la Fundació al Saló de l’Ensenyament.
 • Seminaris i Visites – A fires, congressos, empreses i àmbit universitari per conèixer de primera mà els canvis constants del màrqueting comercial.
 • Tallers – Creació i edició de vídeo comercial, Disseny Gràfic – Photoshop, Tècnica de vendes, Creació pàgines Web

Objectius

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i per promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats. També es treballa l’elaboració dels materials publicitaris i promocionals necessaris.

Acreditació

Tècnic superior en Màrqueting i publicitat (RD 1571/2011, de 4 de novembre).

Accés als cicles de CFGS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir títol de batxillerat.
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir 19 anys complerts o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

 • Assistent del cap de producte.
 • Tècnic de màrqueting.
 • Tècnic en publicitat.
 • Tècnic en relacions públiques.
 • Organitzador o organitzadora d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controlador d’emissió en mitjans de comunicació.
 • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública.
 • Tècnic en treballs de camp.
 • Inspector o inspectora d’enquestadors.
 • Agent d’enquestes i censos.
 • Codificador de dades per a investigacions de mercats.
 • Responsable de promocions punt de venda.
 • Especialista en implantació d’espais comercials.

Horari

1r curs 
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

2n curs
DUAL
dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

NO DUAL
tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.340 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (període de vacances escolars)
874 h formació DUAL al centre de treball

NO DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

Continguts

1r CURS

 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa
 • Investigació Comercial
 • Màrqueting Digital
 • Polítiques de Màrqueting
 • Anglès
 • Formació i Orientació Laboral
 • Tallers

2n CURS

 • Disseny i Elaboració de Material de Comunicació
 • Treball de Camp en la Investigació Comercial
 • Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments de Màrqueting
 • Anglès tècnic
 • Llançament de Productes i Serveis
 • Mitjans i Suports de Comunicació
 • Projecte de Màrqueting i Publicitat
 • Formació en Centres de Treball
 • Tallers

Escola Xarxa-Empresa 3.0

 • Orientació professional, tant per a la inserció al mercat laboral com per donar continuïtat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovació).
 • Orientació sobre les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a ensenyaments postobligatoris no universitaris.
 • Tutories personalitzades.

Empreses col·laboradores

On el nostre alumnat pot realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

Per la castanyada, tu ets la mascareta

Master Class Joan Sibina

Taller Màrqueting Blanquerna

We are Colors

Preus FP GS Màrqueting i Publicitat

PROGRAMES I PARTNERS EDUCATIUS

UN GRAN EQUIP DE PROFESSIONALS DEL SECTOR AL TEU COSTAT

Raúl Lorenzo
Raúl Lorenzo
Empresari i emprenedor, que compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector del màrqueting, disseny gràfic i la publicitat.

Especialista en telecomunicacions, entrenador de basquetbol en clubs com FC Barcelona i Femení Sant Adrià, i referent en el món del màrqueting empresarial, ha desenvolupat una metodologia basada en el coaching, gestió i lideratge per a noves perspectives.

Ana Àlvarez
Ana Àlvarez
Jurista, formadora i consultora, els seus àmbits d’expertesa són l’impuls de nous models de negoci, estratègia i comercialització, innovació social, relacions i projectes internacionals.

Emprenedora i empresària impulsora de la cooperativa Calidoscoop, un dels referents a Catalunya en dinamització local de l’emprenedoria, l’economia social i el cooperativisme.

Iris González
Iris González
Professora d’anglès i filòloga dinàmica amb 10 anys d’experiència en el sector de l’ensenyament de diferents idiomes.

Mestra d’Educació Infantil i graduada en Llengües Estrangeres amb formació complementària en països nòrdics i desenvolupament professional al Regne Unit.

Descarregat fitxa

màrqueting i publicitat

FITXA