CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Vols estudiar CFGM Farmàcia i Parafarmàcia a Rubí? A fp.escolamontserrat aprendràs tot lo necessari per convertir-te en tot un professional dins un dels sectors amb més futur professional

Som el teu grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia

En l’actualitat, el sector de la farmàcia s’ha convertit en un dels punts de l’àmbit sanitari més accessible per a la ciutadania i amb una taxa de contractació elevada.

A fp.escolamontserrat formem als joves i els convertim en professionals capacitats de formar part d’aquest sector mitjançant una metodologia basada en la pràctica.

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Descobreix els nostres programes especialitzats

Equipament

Equipament

Equipats amb ordinadors personals i amb programes de gestió farmacèutica (Farmàtic, BotPlus, IOFWin) per garantir que els estudiants arribin a les pràctiques amb un domini de les eines essencials i actuals del sector.

Farmàtic és una eina pensada per cobrir i facilitar les necessitats de la gestió farmacèutica actual. El seu objectiu principal és facilitar la feina diària del teu negoci farmacèutic.

Formació en DEA

Formació en DEA

Acreditació oficial del Consell Català de Ressuscitació per als alumnes format en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació, proporcionant habilitats essencials per a situacions d’emergència.

Aquesta activitat, d’incidència directa en la promoció i prevenció de la salut, es desenvolupa seguint les directrius de l’European Ressuscitation Council, organisme al qual el CCR està vinculat.

Pla d’estudis personalitzats

Pla d’estudis personalitzats

Cada estudiant és únic i té necessitats diverses. T’oferim una experiència d’aprenentatge adaptada per a tu, personalitzant els plans d’estudis, per ajudar-te a assolir els teus objectius acadèmics i professionals.

Avaluació Continuada: Apostem per un aprenentatge continu. La nostra metodologia d’avaluació contínua està dissenyada per proporcionar-te una retroalimentació constant i constructiva.

Forma’t amb els millors professionals del sector

Prepara’t pel futur amb una formació impartida per professionals esecialitzats en els diferents àmbits de la farmàcia i parafarmàcia.

Gràcies a això, coneixeràs el dia a dia d’aquests experts i veuràs com aplicar aquests coneixements a la realitat.

FAQ

Àrea Sanitat

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

El nostre CFGM ofereix una formació professionalitzada i tutoritzada adaptada a l’actualitat del món laboral dins d’un entron adaptat per cobrir totes les necessitats formatives dels nostres alumnes amb aules dotades del material imprescindible que tot professional de farmàcia necessita.

Ajudem als nostres alumnes a inserir-se al món professional facilitant-los contactes d’empreses on poden realitzar les pràctiques en Modalitat Dual per que posin en pràctica tots els coneixements apresos durant el cicle.

A més, gaudiran de la possibilitat de participar a seminaris, fires, congressos juntament amb la realització de tallers.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, a realitzar la venda de productes parafarmacèutics fomentant la promoció de la salut, executar tasques administratives i de control de magatzem, i complir amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Acreditació

Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia Decret 123/2012.

Accés als cicles de CFGM

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Què pots fer un cop acabis el nostre CFGM de farmàcia i parafarmàcia?

Amb aquests estudis obtindràs el títol de tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia, el qual et permetrà accedir a:

 • Altres cicles formatius de grau mitjà
 • Batxillerat (Escola La Salut de Sabadell), plaça reservada
 • Cicles Formatius de Grau Superior

Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia
 • Tècnic/a magatzem de medicaments
 • Tècnic/a en una farmàcia hospitalària
 • Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia

Durada dels estudis torn matí

2 cursos acadèmics
* Les pràctiques es poden iniciar al segon trimestre de primer curs

DUAL: 1.336 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (període de vacances escolars)
882 h formació DUAL al centre de treball

NO DUAL: 1.584 h al centre – 416 h FCT en empreses del sector

Horari torn matí

1r curs de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

2n curs
DUAL: dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h
NO DUAL: tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

Horari torn tarda
1r curs de dilluns a divendres de 14.45 a 21.15 h

2n curs
DUAL: dos dies a la setmana de 14.45 a 21.15 h
NO DUAL: tres dies a la setmana de 14.45 a 21.15 h

Continguts

1r CURS

 • Oficina de farmàcia – Pharmacy
 • Dispensació de productes farmacèutics – Dispensing of pharmaceutical products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics – Dispensing of parapharmacy products
 • Operacions bàsiques de laboratori – Basic laboratory techniques
 • Anatomofisiologia i patologies bàsiques – Basic anatomy, pshysiology and pathology
 • Formació i orientació laboral – Work guidance and training
 • Formació en centres de treball – Workplace training

2n CURS

 • Dispensació de productes farmacèutics – Dispensing of pharmaceutical products
 • Empresa i iniciativa emprenedora – Entrepreneurship and enterprise
 • Primers auxilis – Entrepreneurship and enterprise
 • Disposició i venda de producte – Retail pharmacy practices
 • Promoció de la salut – Health promotion
 • Síntesi – Research project
 • Formació en centres de treball – Workplace training
 • Formulació magistral – Pharmacy compounding
 • Anglès tècnic – Technical English

Interessat en estudiar CFGM farmàcia i parafarmàcia?

PARTNERS EDUCATIUS

Descarrega’t la fitxa

farmàcia i parafarmàcia