FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Àrea Sanitat

Demana més informació

Matrícula oberta

CONTACTE

Àrea Sanitat

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

EXPERTS EN SALES MANAGEMENT I LIDERATGE TECNOLÒGIC

 • Laboratori – Àmpliament dotat per a l´elaboració de tot tipus de fórmules magistrals i preparats oficinals.
 • Aula taller de farmàciaSales management (tècniques de venda) de productes de farmàcia i parafarmàcia amb mostrador de venda i els programes informàtics específics (gestió de magatzem i dispensació de productes). Ordinadors personals dotats dels programes per a la gestió de l´oficina de farmàcia IOFWin i Farmatic Windows, així com altres programes útils per a la gestió de l´oficina de farmàcia, com és ara el BotPlus.
 • Pràctiques d’aparadorisme – Pràctiques d’aparadorisme de productes de parafarmàcia, amb suport del Departament de Màrqueting i Publicitat.
 • Simulació D’SPD – (Servei Personalitzat de Dosificació) i realització de fórmules magistrals en el laboratori (cremes, càpsules, pólvores…).
 • DEA – Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació.
 • Projecte Setmana de la Salut – Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari. Entre d’altres, destaquem la realització de tallers de productes de fotoprotecció i creació de farmacioles per a nens d’infantil i primària, visites de comercials de productes parafarmacèutics i el taller de comercialització amb l’alumnat de màrqueting i publicitat.
 • Eina de Comunicació – El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40% del total) amb el mètode AICLE. S’aplicarà una segona llengua estrangera (alemany i/o francès), per tal de potenciar el programa Erasmus+.
 • Projecte Internacional Erasmus+ – Participació en el projecte Erasmus+ per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius amb una beca de fons europea.
 • Seminaris – Amb professionals de l’àmbit de la fitoteràpia, l’homeopatia, la dermocosmètica, higiene bucodental, …
 • Tallers – Tallers #Itleaderproject Montserrat, tècniques de venda, infeccions Nosocomials

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, a realitzar la venda de productes parafarmacèutics fomentant la promoció de la salut, executar tasques administratives i de control de magatzem, i complir amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Acreditació

Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia (Decret 123/2012, de 9 d’octubre).

Accés als cicles de CFGS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Continuïtat

 • Altres cicles formatius de grau mitjà.
 • Batxillerat (Escola La Salut de Sabadell). Plaça reservada.
 • Cicles Formatius de Grau Superior afins:
  • CFGS Màrqueting i Publicitat.
  • CFGS Documentació i Administració Sanitària.

Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic/a magatzem de medicaments.
 • Tècnic/a en una farmàcia hospitalària.
 • Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia.

Horari

1r curs 
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h o De dilluns a divendres de 15.00 a 21.30 h

2n curs
DUAL
dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h o dos dies a la setmana de 15.00 a 21.30 h

NO DUAL
tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h o tres dies a la setmana de 15.00 a 21.30 h

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.336 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (període de vacances escolars)
882 h formació DUAL al centre de treball

NO DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

Continguts

1r CURS

 • Oficina de farmàcia / Pharmacy
 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Operacions bàsiques de laboratori / Basic laboratory techniques
 • Anatomofisiologia i patologies bàsiques / Basic anatomy, pshysiology and pathology
 • Formació i orientació laboral / Work guidance and training
 • Formació en centres de treball / Workplace training

2n CURS

 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Empresa i iniciativa emprenedora / Entrepreneurship and enterprise
 • Primers auxilis / Entrepreneurship and enterprise
 • Disposició i venda de producte / Retail pharmacy practices
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Síntesi / Research project
 • Formació en centres de treball / Workplace training
 • Formulació magistral / Pharmacy compounding
 • Anglès tècnic / Technical English

Escola Xarxa-Empresa 3.0

 • Orientació professional, tant per a la inserció al mercat laboral com per donar continuïtat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovació).
 • Tutories personalitzades.
 • Acord amb FEFAC.

Empreses col·laboradores

On el nostre alumnat pot realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

MasterClass Dermocosmètica

Human Bodies

Preus FP GM Farmàcia i Parafarmàcia

PROGRAMES I PARTNERS EDUCATIUS

UN GRAN EQUIP DE PROFESSIONALS DEL SECTOR AL TEU COSTAT

Agustí Muñoz
Agustí Muñoz
Llicenciat en Farmàcia i Psicologia Clínica, amb 25 anys d’experiència en Farmàcia comunitària i Atenció Farmacèutica; Màster en Ortopèdia i especialitzat en Formulació, Fitoteràpia i Cosmètica.
Ana Àlvarez
Ana Àlvarez
Jurista, formadora i consultora, els seus àmbits d’expertesa són l’impuls de nous models de negoci, estratègia i comercialització, innovació social, relacions i projectes internacionals.

Emprenedora i empresària impulsora de la cooperativa Calidoscoop, un dels referents a Catalunya en dinamització local de l’emprenedoria, l’economia social i el cooperativisme.

Esperança Carrió
Esperança Carrió

Descarregat fitxa

farmàcia i parafarmàcia

FITXA