Moltes gràcies per contactar amb l’Escola Montserrat, i visitar la nostra pàgina WEB

 

Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí

Et donem la benvinguda a la nostra Escola, una escola cristiana que té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat, és a dir, l’educació integral. Els cicles formatius és una etapa d’ensenyament post-obligatori que ofereix uns estudis específics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l’alumnat i una bona orientació laboral que permeti a l’alumnat transforma el seu futur i construir el seu present.

Les finalitats dels Cicles Formatius són les següents:

 • Possibilitar que tots l’alumnat puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal i emprenedor.
 • Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.
 • Consolidar l’orientació i la preparació de l’alumnat pel món laboral:
  • FP Dual (remunerat en empreses del sector).
  • FCT en empreses del sector.
  • Estades internacionals del programa Erasmus+.

La metodologia didàctica que posem en pràctica en aquesta etapa està pensada per promoure un aprenentatge actiu i significatiu, tot fomentant:

 • La comprensió dels continguts (els millors professionals del sector al teu servei).
 • La relació entre els diversos coneixements ( #itleaderproject;programa d’excel·lència tecnològica).
 • La seva aplicació pràctica (cicles basats en aprenentatge vivencial i totalment transversals).

de tal manera que es garanteixi la consolidació dels sabers bàsics i fonamentals.

Entre les diverses maneres de treballar a l’aula podem destacar:

 • El treball individual i en grup.
 • La pràctica en tallers, laboratoris, les millors instal·lacions al teu servei.
 • Job Experience formatives per obtenir informació o prendre contacte amb realitats laborals i empresarials fora de l’escola (empreses del sector, fires, industries, actes públics i privats, congressos, intercanvis,…).
 • Diàlegs i debats sobre diversos temes, comentari crític de diferents recursos relacionats amb les àrees de coneixement, etc.
 • Aplicació de les TIC en la metodologia de treball a l’aula: el millor software del mercat, les simulacions operatives i els recursos per escenaris reals laborals,… #itleaderproject.
 • Espai Alumne: xarxa interna que permet intercanviar informació dels diferents mòduls o àrees entre els mateixos alumnes i entre alumnes i professors, i informació general entre l’escola (tutor escola) i l’empresa (tutor empresa).

Així doncs, els dies 3, 9 i 15 de maig a les 18.00h farem unes sessions informatives, on presentarem la proposta de Cicles Formatius de grau mitjà i grau superior

 • Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)

La competència general d’aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publi-promocionals necessaris. 

 • Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 • Ensenyaments esportius (Futbol)
 • Documentació i administració sanitària (CFPS SAD0)

La competència general d’aquest títol consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

En el següent enllaç podràs apuntar-te a les sessions informatives:

Reserva la teva data

No t’oblidis, amb els cicles de l’Escola Montserrat de Rubí, transforma el teu futur, construeix el teu present.

No hi faltis, t’hi esperem!

C/ Cervantes, 77 (08191 Rubí, Barcelona)

Tel. 93 588 80 71

E-mail: cicles.formatius@escolamontserrat.cat

t)