grau superior màrqueting i publicitat

Què s’estudia en màrqueting i publicitat?

En l’actualitat, moltes persones coneixen el màrqueting com la creació, manteniment i desenvolupament de xarxes socials, en les quals, podem promocionar el nostre producte o servei. Però, en què consisteix estudiar màrqueting?

El màrqueting és un sector professional amb gran varietat de sortides i branques, per això és un bon motiu estudiar-ho, amb la qual cosa, un ha d’aprendre sobre diferents sectors d’aquest per poder aconseguir el títol de grau.

En l’actualitat, moltes persones coneixen el màrqueting com la creació, manteniment i desenvolupament de xarxes socials, en les quals, podem promocionar el nostre producte o servei. Però, en què consisteix estudiar màrqueting?

Els sectors generalment coneguts són màrqueting digital, els coneixements adquirits s’apliquen als suports digitals. A més, t’ensenya a crear estratègies per poder desenvolupar les teves xarxes i complementar tots els teus serveis de manera eficient.

D’altra banda, una de les branques, també molt conegudes, és el disseny i elaboració de materials de comunicació, en la qual, t’ensenyen com crear campanyes publicitàries i saber com aquells dissenys creatius es percebran per part dels clients potencials. Aquesta assignatura es pot complementar molt bé amb disseny gràfic, ja que aprens noves tècniques per crear diferents campanyes.

Relacions públiques és una de les branques més importants i conegudes d’aquest sector, de fet, moltes persones opten per aquests estudis a causa d’aquesta branca professional. En aquesta assignatura aprens sobre protocol, com organitzar un esdeveniment, conèixer els llocs idonis, entre d’altres.

Un cop arribat a aquest punt, què més facetes té el màrqueting?

Aquestes preguntes ens les hem fet molts durant aquest any 2021, ja que amb la digitalització ha accelerat la innovació de fer totes les coses de forma diferent en tots els sectors. Per exemple, els comercials estan realitzant més ventes en mercats en línia que ventes personals.

Aquest sector treballa una altra característica rellevant, aquesta és la relació directa amb el client, motiu pel qual una de les seves assignatures és atenció al client. En aquesta, s’ensenya com atendre els usuaris, gestionar situacions delicades, protocols d’actuació i els processos a seguir.

En canvi, en investigació comercial no s’investiga únicament al consumidor, sinó que també els dissenys realitzats i com conèixer, amb anterioritat, l’opinió de les persones abans de llançar una campanya o producte. Aquest últim pas el coneixem gràcies a la investigació comercial.

Cal recalcar que tenim l’assignatura d’anglès tècnic. Aquesta ens ajuda a reforçar el nostre nivell d’anglès pel que fa al sector del màrqueting.

Finalment, esmentarem les dues assignatures obligatòries per currículum, però que tenen menor relació amb el cicle. Aquestes són gestió econòmic-financera de l’empresa (GEFE) i formació i orientació laboral (FOL). En aquestes podràs aprendre eines per a la creació d’una empresa, matèries econòmiques i elements essencials de la feina, però té poca implementació en el món del màrqueting i comunicació.

Totes aquestes assignatures les coneixeràs si t’apuntes al nostre grau superior de màrqueting i publicitat.