Documentació i Administració Sanitàries

El Dataisme

2023-05-08T11:24:36+00:00

La religió de les dades o el Dataisme La ciència de les dades és una àrea dels sistemes d’informació que té com a objectiu la creació i l'anàlisi de dades. En l'àmbit de la salut, la ciència de les dades ha estat utilitzada per ajudar a comprendre millor les malalties i les seves causes, per identificar tendències en les dades dels pacients i per millorar el tractament de les malalties. L'ús de dades en la salut també planteja preguntes ètiques i de privacitat El dataisme, que és la idea que les dades ho són tot, pot conduir a una

El Dataisme2023-05-08T11:24:36+00:00

Llistes d’espera

2023-05-08T10:44:48+00:00

Gestió de Llistes d’espera a Catalunya La paciència es defineix com la tranquil·litat necessària per a esperar, una demora que presumiblement es realitza esperant torn. Una cua, per tant, és una espera per a percebre un servei, i sent així una llista d'espera no és més que el conjunt d'individus pendents de rebre un servei a causa d'una elevada demanda i una oferta limitada. Però el principi d'una correcta espera requereix, a més de l'equilibri entre l'oferta i la demanda, d'un raonament fonamental de respectabilitat. Un respecte basat en la creença i el coneixement de la cua i, evidentment, en

Llistes d’espera2023-05-08T10:44:48+00:00

Les dades en salut

2023-05-08T10:33:58+00:00

De què parlem quan parlem de dades en salut? Avui dia, les dades són un tema recurrent en tots els àmbits de la societat. Parlem de dades en els negocis, en la política, en l'educació i també en la salut. Però, de què parlem realment quan parlem de dades en salut? Són informació que es recull sobre la salut de les persones. Això pot incloure dades sobre malalties, tractaments, estadístiques de salut, etc. Aquesta informació es pot recollir de diferents fonts, com ara registres mèdics, hospitals, centres de salut, etc. Són importants per moltes raons. Una de les principals

Les dades en salut2023-05-08T10:33:58+00:00

Actualitat de la Història Clínica Electrònica

2023-05-05T11:30:26+00:00

Actualitat de la Història Clínica Electrònica És una eina important per a la gestió sanitària i a diferència de la història clínica en paper, la història clínica electrònica (HCE) és una versió digital de la informació del pacient, incloent-hi dades mèdiques, resultats de proves, medicaments prescrits i altres informacions rellevants. La idea de la HCE es va desenvolupar per primera vegada als anys 60 i 70, quan els computadors van començar a ser utilitzats en la gestió de la informació sanitària. No obstant això, la implantació generalitzada de la HCE no va ser possible fins a l'arribada de l'era digital

Actualitat de la Història Clínica Electrònica2023-05-05T11:30:26+00:00

La Síndrome de Moebius

2022-12-20T12:28:46+00:00

La Síndrome de Moebius La Síndrome de Moebius és una malaltia extranya que consisteix en una paràlisi congènita dels músculs facials i falta de moviment als ulls, ocasionat pel desenvolupament parcial dels nervis cranials 6è i 7è. Incideix també en altres nervis cerebrals que controlen funcions motores, així com algunes malformacions físiques en la llengua, maixella i altres membres del cos (mans i peus). Característiques de la síndrome: Quines causes l’originen? Les causes que ho originen són desconegudes. S'estima que pot originar-se per raons de tipus genètic. Segons alguns estudis i estadístiques a Espanya, aquesta malaltia neurològica afecta

La Síndrome de Moebius2022-12-20T12:28:46+00:00
Ir a Arriba