Metavers

El metavers, un univers virtual compartit en línia

El metavers és un terme que es refereix a un univers virtual compartit en línia, on els usuaris poden interactuar entre si, amb objectes i entorns digitals.

És un concepte similar a un món virtual, però amb la diferència, que el metavers es concep com un espai en línia en constant evolució i expansió.

El metavers s’està convertint en una realitat cada vegada més pròxima gràcies a l’avanç de la tecnologia i al creixent interès d’empreses i usuaris per crear i participar en espais virtuals.

Avui dia moltes empreses han mostrat interès a desenvolupar les seves pròpies versions del metavers, i s’espera que en el futur sigui una part important de l’experiència en línia de les persones.

Com està transformant la nostra experiència digital

Encara no és una tecnologia àmpliament adoptada en l’actualitat, però ha generat un gran interès i s’espera que tingui un impacte significatiu en el futur. Diverses empreses importants en el món tecnològic, com Facebook, Google, Amazon i Microsoft, estan invertint en el seu desenvolupament i ja existeixen algunes iniciatives i plataformes que s’acosten a aquesta idea, com Second Life, VRChat i Minecraft.

S’espera que el metavers tingui un gran impacte en la forma en què les persones interactuen en línia, ja que permetria una experiència més immersiva i social, i podria ser utilitzat en àrees com l’entreteniment, l’educació i el treball.

Vista la situació actual, hem de saber que, encara que el metavers no és una tecnologia àmpliament utilitzada en l’actualitat, s’espera que tingui un impacte significatiu en el futur i s’està invertint molt en el seu desenvolupament.

Les empreses opten pel metavers

Com actualment es coneix, diverses empreses importants estan invertint en el desenvolupament del metavers o en iniciatives relacionades amb ell. Algunes d’aquestes empreses són:

Facebook: La companyia ha declarat la seva intenció de convertir-se en una «empresa del metavers» i ha invertit fortament en Oculus VR, una companyia de realitat virtual. A més, Facebook també està treballant en la seva pròpia plataforma, anomenada Horizon Workrooms.

Google: L’empresa va desenvolupar la seva pròpia plataforma de realitat virtual anomenada Daydream que no va tenir un gran èxit, i ha invertit en diverses empreses relacionades amb el metavers.

Microsoft: L’empresa ha creat la seva pròpia plataforma de realitat mixta anomenada Windows Mixed Reality i ha invertit en empreses de realitat virtual i augmentada.

Amazon: La companyia ha llançat el seu propi motor de joc en línia anomenat Lumberyard i ha invertit en diverses empreses de realitat virtual i augmentada.

Aquestes empreses i altres estan invertint en el metavers perquè veuen un gran potencial en la seva capacitat per a transformar la forma en què les persones interactuen, en línia, i ofereixen noves oportunitats en àrees com l’entreteniment, l’educació, el treball i el comerç electrònic.

T’agradaria conèixer les novetats del sector del màrqueting i com canviaran el futur, coneix l’FP de Màrqueting i Publicitat de l’escola Montserrat.

Autor
Pablo Rocha
Màrqueting i Publicitat