Salut bucodental

Higiene i salut bucodental

Els problemes de salut bucodental constitueixen un dels motius de consulta farmacèutica més freqüents. Condicions com el sagnat de genives, les aftes bucals, l’halitosi o els problemes amb les pròtesis amovibles troben, en la farmàcia comunitària, el seu lloc d’expressió i primera indicació.

Establir el diagnòstic correcte

Òbviament, caldrà la participació dels odontòlegs per arribar a establir el diagnòstic correcte i la prescripció del tractament més idonis.

La cavitat oral proporciona un ambient càlid i humit ideal per a la proliferació de molts microorganismes, especialment bacteris, els quals acaben formant part de la placa bacteriana o biofilm, que s’acumula a les superfícies dentals, i menys a les mucoses orals.

La placa dental està implicada en l’etiologia de les dues malalties més prevalents a la cavitat oral: la càries i la malaltia periodontal.

Mantenir una correcta salut de les dents

Per mantenir una correcta salut de les dents i els teixits periodontals, és fonamental el control dels nivells de placa bacteriana.

Es recomana el raspallat dental amb un dentifrici fluorat durant 2-3 minuts un mínim de dos cops al dia, un abans d’anar a dormir.

En el cas dels nens, s’aconsella introduir aquest hàbit des del moment en què erupcionin les primeres dents.

Per maximitzar l’efecte del dentifrici fluorat, és preferible no glopejar amb aigua després del raspallat, i simplement escopir l’excés de dentifrici.

També és molt recomanable glopejar amb un col·lutori adequat a les necessitats de cadascú, el qual ajudarà a potenciar i perllongar l’acció desitjada.

El 20 de març se celebra cada any el dia de la Salut Bucodental.

Des de la farmàcia comunitària es realitzen campanyes sanitàries per promoure els bons hàbits d’higiene bucodental, així com la prevenció de les patologies associades.

Els alumnes del CFGM de Farmàcia de l’FP Escola Montserrat de Rubí realitzen tota una sèrie de treballs dirigits a conscienciar a la població dels bons hàbits bucodentals i de la cura de la salut bucodental.

Autor
Agustí Muñoz
Farmàcia i Parafarmàcia