màrqueting esportiu

Com el marketing esportiu potencia la marca del teu club

El màrqueting és una eina poderosa que t’ajuda a impulsar l’esport col·lectiu. A través del màrqueting, els equips augmenten la seva visibilitat, generen ingressos, fidelitzen els aficionats, atrauen nous talents i promouen valors positius. En aquest post, t’explicarem com el màrqueting pot ajudar a l’esport col·lectiu en cadascuna d’aquestes àrees.

Com pots donar a conèixer el teu projecte amb el Marketing Esportiu

  • Augment de la visibilitat: El màrqueting t’ajuda a augmentar la seva visibilitat a través de publicitat en mitjans de comunicació, xarxes socials, patrocinis, esdeveniments i campanyes promocionals. Com més gran sigui la visibilitat de l’equip, major serà l’interès i la participació dels espectadors, patrocinadors i empreses. En augmentar la visibilitat, els equips també poden atreure més patrocinadors i generar més ingressos.
  • Fidelització dels aficionats: El màrqueting pot ajudar als equips a fidelitzar als aficionats, creant una comunitat entorn de l’equip i generant un sentit de pertinença i lleialtat. Els clubs poden fer ús de les xarxes socials i les aplicacions mòbils per a mantenir als aficionats informats sobre els pròxims partits, resultats, notícies i esdeveniments. També poden oferir descomptes i promocions exclusives per als aficionats més fidels.
  • Atracció de nous talents: El màrqueting beneficia als equips a atreure nous talents, en crear una imatge positiva de l’equip i de l’esport en general. Els esportistes joves poden veure’s motivats a unir-se a un equip si perceben que és un ambient agradable i amb possibilitats de creixement. Els equips poden fer servir el màrqueting per a comunicar la seva cultura i valors, i per a destacar els assoliments dels seus jugadors i entrenadors.
  • Promoció de valors positius: El màrqueting pot ajudar els equips a promoure valors positius com el treball en equip, la disciplina, l’ètica i la superació personal. En promoure aquests valors, els equips poden inspirar als seus seguidors a portar una vida més saludable i positiva. El màrqueting també pot ser utilitzat per a promoure causes socials i mediambientals, la qual cosa pot millorar la imatge de l’equip i atreure a nous seguidors.

Amb el marketing esportiu tindràs un impacte positiu en la teva comunitat

En conclusió, el màrqueting pot ser una eina molt valuosa per a l’esport col·lectiu. Si ets un aficionat de l’esport col·lectiu o un membre d’algun equip, és important considerar com el màrqueting pot ajudar-te a aconseguir els teus objectius i a tenir un impacte positiu en la teva comunitat.

Autor
Marc Planet
Màrqueting i Publicitat

T’agradaria conèixer com el màrqueting es pot aplicar en diferents àmbits professionals i ajudar a millorar la seva visibilitat, coneix l’FP de Màrqueting i Publicitat de l’escola Montserrat.